Drept Civil

Drept Civil

Cabinet de Avocat Marius Cristian Serban

Dreptul civil este acea ramura de drept ce reglementeaza relatiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si/sau juridice ce se afla pe pozitii de egalitate juridica, chiar cand una dintre parti este statul (ca persoana privata si nu ca autoritate publica).

Cu ce va putem ajuta?

 • Consultanta juridica de specialitate
 • Cereri si actiuni in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative
 • Garantie pentru evictiune
 • Simulatie
 • Rezilierea si rezolutiunea contractelor
 • Revendicare mobiliara si imobiliara
 • Granituire
 • Partaj judiciar
 • Succesiuni
 • Actiuni privind dreptul de servitute
 • Raspundere civila contractuala si delictuala
 • Actiuni in nulitatea actelor
 • Actiuni in anulare si in constatarea a actelor juridice
 • Actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
 • Actiuni in pretentii
 • Actiuni posesorii
 • Uzucapiune
 • Mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri, partaj mostenire
 • Recuperari de creante
 • Iesiri din indiviziune
 • Contraventii
 • Recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei
 • Masuri asiguratorii
 • Evacuari
 • Exproprieri
 • Executari silite
 • Contestatii la executare
 • Redactarea, negocierea, modificarea si incetarea contractelor civile de:
  • Vanzare – Cumparare
  • Imprumut
  • Depozit
  • Donatie
  • Intretinere
  • Inchiriere
  • Renta Viagera
  • Comodat
 • Tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri
 • Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti
 • Asistenta si reprezentare in fata notarului public
 • Negocieri
 • Achizitii imobiliare
 • Reprezentare si asistare in proceduri necontencioase
 • Imobiliare:
  • Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
  • Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni);
  • Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru
  • Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara
  • Obtinere cartea tehnica a constructiei
  • Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
  • Obtinere fisa de date sintetice
  • Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
  • Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie